Công ty tổ chức họp ban lãnh đạo giữa tháng 3/2023

Đăng lúc 13:05:19 ngày 13/03/2023 | Lượt xem 209 | Cỡ chữ

Sáng ngày 13/3/2023, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin đã tổ chức cuộc họp Ban lãnh đạo bàn về các nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối tháng 3 và quý I/2023, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong các mặt hoạt động. Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp.

Đ/c Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp ban lãnh đạo tháng 3/2023

Tham dự họp có các đồng chí trong ban lãnh đạo và một số phòng ban nghiệp vụ trong Công ty. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, tham gia đóng góp làm rõ thêm một số vấn đề quan trọng về các mặt công tác, SXKD của Công ty. Đồng chí Giám đốc Công ty đã kết luận bổ sung một số nội dung, đề nghị triển khai thực hiện cụ thể: Đối với công tác điều hành sản xuất yêu cầu chủ động điều hành nguồn than, kiểm soát chặt chẽ chênh lệch - hao hụt than trong các công đoạn sản xuất. Kiểm soát, đối chiếu khối lượng và chất lượng than giao về cuối nguồn. Phấn đấu quý I/2023 đạt từ 24 đến 25 % kế hoạch năm. Về công tác kế hoạch, tài chính yêu cầu rà soát hoàn thiện thủ tục quyết toán dứt điểm chi phí năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện xong sớm nhất các gói thầu chưa đấu thầu xong trong năm 2023; hoàn thiện báo cáo giải trình sau kiểm toán để báo cáo TKV. Công tác TCLĐ chuẩn bị công tác tái cơ cấu, quy hoạch cấp uỷ, chuyên môn, công tác quy hoạch cán bộ năm 2023; Lập kế hoạch, ra thông báo tuyển dụng lao động năm 2023 đối với các ngành, lĩnh vực Công ty có nhu cầu tuyển dụng.

Đối với lĩnh vực đầu tư môi trường chủ động đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ giao hàng đối với dự án đầu tư xe ô tô, xuồng cao tốc. Rà soát, xử lý dứt điểm các phần việc dự án còn dở dang năm 2022.

Đối với công tác kỹ thuật, an ninh, an toàn tập trung theo dõi giám sát công tác sửa chữa thiết bị trong và ngoài công ty đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn, đặc biệt quan tâm đến các yếu tố, hồ sơ tiến hành đăng kiểm các phương tiện thuỷ theo quy định; nâng cao công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, tăng năng suất thiết bị, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ tiêu thụ năm 2023. Tăng cường công tác an toàn, an ninh trật tự, thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát về công tác an ninh, an toàn, giám sát tại các khu vực sụt lún, đặc biệt tại khu vực Kho G9A. Các phòng, đơn vị kiểm tra, rà soát kỹ hồ sơ, thiết bị để phục vụ tốt cho cuộc kiểm tra của Cục PCCC - Bộ Công An trong thời gian tới.

9/10 69 bài đánh giá