Công ty tổ chức các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ

Đăng lúc 13:39:17 ngày 23/03/2023 | Lượt xem 426 | Cỡ chữ

Căn cứ Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ GTVT về việc quy định các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa; Công văn số 504/ĐKVN-TS ngày 15/02/2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc hướng dẫn “Xác nhận sử dụng tài liệu đo mớn nước sà lan”.

Căn cứ công văn số 724/TKV-KDT ngày 24/02/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam về việc phối hợp triển khai thực hiện giám định mớn nước phương tiện thủy theo hướng dẫn của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Quang cảnh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giao nhận hàng hóa bằng phương pháp cân điện tử và giám định mớn nước 

Để triển khai thực hiện việc giao nhận hàng hóa theo hướng dẫn của TKV. Công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể cũng như ban hành quyết định triệu tập CBCNV tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giao nhận hàng hóa bằng phương pháp cân điện tử và giám định mớn nước, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, bồi dưỡng thêm những nội dung, kiến thức mới…

Hơn 80 học viên được chia làm 02 lớp: giao nhận hàng hóa bằng phương pháp cân điện tử và giao nhận hàng hóa bằng phương pháp giám định mớn nước, các lớp học kéo dài 6 ngày, kết hợp lên lớp lý thuyết và thực hành các nội dung thực tế tại đơn vị. Trực tiếp lên lớp và truyền đạt các nội dung có đ/c Nguyễn Xuân Hoà nguyên là chuyên gia giám định giàu kinh nghiệm trong nghiệp vụ giám định tàu biển của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam.

Giảng viên trực tiếp đứng lớp truyền giảng các nội dung của lớp học

Đối tượng học viên là CBCNV được giao nhiệm vụ điều hành, trực tiếp thực hiện công tác giao nhận hàng hóa trên các phương tiện thủy tại các đơn vị: Phân xưởng Giao nhận than 1, 2, phân xưởng Than điện, kho cảng Km6, HCMD, học viên là thuyền trưởng, thuyền phó phục vụ hàng hóa thuộc phân xưởng VTXD. Qua lớp học nhằm giúp CBCNV tiếp cận kiến thức, cách tính, phương pháp giao nhận hàng hóa theo các văn bản quy định mới, phục vụ tốt công việc được giao, đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất được liên tục, thông suốt, góp phần mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị và toàn Công ty./.

8/10 142 bài đánh giá