Công ty thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc 10:29:57 ngày 27/10/2023 | Lượt xem 377 | Cỡ chữ

Thực hiện Quy định số 826-QĐ/ĐU, ngày 17/10/2023 của Đảng uỷ TKV về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Để kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu và đúng tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định, điều lệ Đảng. Ngày 25/10/2023 Đảng uỷ Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin đã tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình các bước kiện toàn ban Chấp hành Đảng bộ Công ty theo Quy định số 826-QĐ/ĐU. Đồng chí Trần Văn Quảng - Bí thư Đảng uỷ Công ty chủ trì các hội nghị.

Quang cảnh các hội nghị bổ sung uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty

Số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty theo Đại hội là 15 đồng chí, do sự phân công, điều động, luân chuyển công tác hiện nay thiếu 02 uỷ viên, tại vị trí cơ cấu khối lãnh đạo Công ty gồm 01 chức danh Phó Giám đốc và 01 chức danh Kế toán trưởng Công ty. Tại hội nghị thứ nhất, BTV Đảng ủy Công ty đã thảo luận và thống nhất bổ sung 02 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 vào cơ cấu Khối lãnh đạo Công ty. Căn cứ cơ cấu BCH Đảng bộ Công ty theo Đề án nhân sự cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tiêu chuẩn, điều kiện năng lực cán bộ, BTV Đảng ủy Công ty giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 bằng phiếu kín.

Quy trình các bước được thực hiện đúng, trúng với số phiếu tán thành đạt 100% ở cả hai vị trí giới thiệu

Kết quả 05/05 đồng chí = 100% tổng số Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ, cụ thể đ/c Mai Phương Thảo - Kế toán trưởng Công ty và đ/c Cao Văn Chuẩn - Phó giám đốc Công ty. Các hội nghị Ban Chấp hành, hội nghị Cán bộ chủ chốt các bước theo đúng quy trình, thủ tục và tỷ lệ phiếu tín nhiệm giới thiệu đều đạt 100%. Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và báo cáo Đảng ủy TKV chuẩn y theo quy định.

8/10 125 bài đánh giá