Công ty nỗ lực thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường

Đăng lúc 10:37:08 ngày 13/03/2023 | Lượt xem 138 | Cỡ chữ

Xác định công tác môi trường là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển Công ty giai đoạn các năm tiếp theo, theo xu hướng chuyển đổi mô hình từ nâu sang xanh của tỉnh Quảng Ninh. Ngay từ đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, ban lãnh đạo điều hành Công ty đã quyết liệt trong các chủ trương, kế hoạch nhằm thực hiện tốt công tác môi trường tại tất cả các địa bàn Công ty đang quản lý.

Công ty tiến hành nhiều cuộc kiểm tra VSCN, VSMT

Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả với địa bàn hoạt động trải rộng khắp trong tỉnh, nhiều khu vực trọng yếu trong các khâu nhập xuất, tiêu thụ than của Tập đoàn. Những thời gian cao điểm, hàng ngày trên khắp các khai trường sản xuất lượng than nhập mỏ, than tiêu thụ tăng, việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, làm việc luôn là bài toán khó và là vấn đề cấp thiết đối với ban lãnh đạo.

Các địa bàn hoạt động của Công ty ngày càng Sáng - Xanh - Sạch 

Phát huy tốt những điểm sáng trong hoạt động bảo vệ môi trường năm 2022 toàn Công ty, thực hiện nghiêm túc và tốt các nội dung theo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch” theo quy định của Tập đoàn, ngay từ đầu năm Đảng uỷ đã ban hành Nghị quyết số 106-NQ/ĐU, ngày 19/01/2023 về lãnh đạo thực hiện công tác Đầu tư – Môi trường, quản lý đất đai năm 2023, trong đó nhấn mạnh các đầu mục cần tập trung triển khai thực hiện, phấn đấu đạt kế hoạch TKV giao, hoàn thành nghiêm các tiêu chí đề ra.

Một góc kho cảng KM6 trong dự án bảo vệ môi trường tổng thể cảng KM6 giai đoạn 1

Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2023 cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường.  Nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCNV trong công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, hướng tới mục tiêu người lao động đồng hành cùng công ty trong công tác bảo vệ môi trường. Triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư liên quan đến công tác bảo vệ môi trường (thi công các gói thầu của dự án Bảo vệ môi trường tổng thế cảng Km6 giai đoạn 1) ; Các phương án, công trình bảo vệ môi trường : sữa chữa hệ thống thoát nước mặt bằng kho than Lép Mỹ, hệ thống thu gom nước mặt bằng kho than G9, dự kiến trong quý 2 năm 2023, xử lý nước thải nhiễm dầu tại các phớt rửa xe tại Phân xưởng ô tô vận tải 2 vào quý 3 năm 2023.

Vận hành có hiệu quả các công trình xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Không để xảy ra các sự cố về môi trường cũng như không bị xử phạt về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. Xử lý toàn bộ nước thải công nghiệp, sinh hoạt phát sinh trong hoạt động sản xuất theo báo cáo ĐTM, Giấy phép môi trường, Giấy phép xả thải đã được cơ quan chức năng nhà nước phê duyệt. Thực hiện tốt công tác VSCN, VSMT tại các mặt bằng, khai trường sản xuất hàng ca, hàng ngày. Phấn đấu kế hoạch khối lượng và giá trị thực hiện bảo đảm hoàn thành khối lượng công việc và các chỉ tiêu môi trường thuộc kế hoạch năm 2023…

Mong rằng với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt nhân lực, vật lực cùng với sự nỗ lực, ý chí quyết tâm thực hiện tốt các hạng mục công việc về công tác môi trường, môi trường sống và làm việc sẽ ngày càng được cải thiện, vì bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

 

9/10 46 bài đánh giá