Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin tổ chức họp Ban lãnh đạo

Đăng lúc 14:01:17 ngày 16/11/2020 | Lượt xem 166 | Cỡ chữ

Sáng ngày 16/11/2020, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin đã tổ chức cuộc họp Ban lãnh đạo bàn về các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, quý IV, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tình hình SXKD năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp.

Tham dự có các đồng chí trong ban lãnh đạo và một số phòng ban nghiệp vụ trong Công ty. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, tham gia đóng góp làm rõ thêm một số vấn đề quan trọng về các mặt công tác, SXKD của Công ty. Đồng chí Giám đốc Công ty đã kết luận bổ sung một số nội dung liên quan đến các phòng nghiệp vụ, cụ thể: Công tác tiêu thụ than thời gian tới tiếp tục gặp khó khăn do các hộ điện nhận than thấp (nhà máy NĐ MD2 không nhận than), tập trung chỉ đạo tiêu thụ tại kho G9 để cân đối sản lượng giữa các khu vực; công tác nhận than mỏ cần chuẩn bị tốt kho chứa để nhận than, giảm khó khăn cho các mỏ sản xuất; chuẩn bị mọi điều kiện để vận hành chạy thử 72 giờ nhà máy tuyển than Khe Chàm, đặc biệt lưu ý dọn, sửa chữa 2 bên tuyến đường số 1 - Tuyển Khe Chàm xong trước ngày 21/12/2020. Yêu cầu các phòng chức năng phối hợp với tổ chức Công đoàn tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý CBCNV vi phạm nội quy, kỷ luật lao động. Tích cực, chủ động trong các dự án đầu tư, rà soát, triển khai các dự án chưa thực hiện xong trong năm 2020; chuẩn bị mọi điều kiện lập kế hoạch đầu tư năm 2021; kiểm tra, rà soát và đảm bảo việc thực hiện tốt công tác VSCN, VSMT tại các khu vực trong Công ty. Tập trung rà soát lại toàn bộ kế hoạch dự kiến thực hiện năm 2020, chuẩn bị mọi điều kiện làm việc với TKV về kế hoạch PHKD năm 2021. Bộ phận kế toán tăng cường rà soát lại toàn bộ hóa đơn, chứng từ không hợp lệ, phối hợp với các phòng ban liên quan thanh lý tài sản đã hết khấu hao năm 2020.

Một số hình ảnh tại cuộc họp.

                                                                           

9/10 55 bài đánh giá