Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin tổ chức họp bàn công tác xây dựng kế hoạch chiến lược 5 năm giai đoạn 2021 - 2025

Đăng lúc 15:10:43 ngày 23/06/2020 | Lượt xem 533 | Cỡ chữ

Sáng ngày 23/6/2020, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin đã tổ chức cuộc họp bàn về tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và công tác xây dựng kế hoạch chiến lược 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp.

Tham dự có các đồng chí trong ban lãnh đạo và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, tham gia đóng góp làm rõ thêm một số vấn đề quan trọng về các mặt công tác, SXKD của Công ty. Đồng chí Giám đốc Công ty đã kết luận bổ sung một số nội dung liên quan đến các phòng nghiệp vụ, cụ thể yêu cầu bổ sung làm rõ, đánh giá kết quả đạt được, những điểm nổi bật, phương thức đổi mới trên các lĩnh vực hoạt động SXKD chính của Công ty, công tác chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập…Tập trung thảo luận, xây dựng chiến lược phát triển toàn diện trong 5 năm tới, theo sát các nhóm mục tiêu chính của TKV, phương hướng phát triển của Công ty theo mô hình của Tập đoàn, trong đó phấn đấu các chỉ tiêu chính như tổng sản lượng than tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận, năng suất đều tăng 5%. Quan tâm công tác đầu tư phát triển cảng, hoạt động Logistics, đầu tư các thiết bị sà lan, cẩu nổi…công tác khoa học công nghệ, phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất thiết bị, áp dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực sản xuất.

Một số hình ảnh tại cuộc họp.

9/10 177 bài đánh giá