Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

Đăng lúc 16:30:23 ngày 29/10/2018 | Lượt xem 260 | Cỡ chữ

Trong hai ngày 27- 28/10/2018 Ban CHQS Công ty đã phối hợp với Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh/Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc lớp thứ nhất (tổng số 4 lớp) cho trên 100 cán bộ đảng viên thuộc đối tượng 4 ở các đơn vị trong toàn Công ty. Đến dự phát biểu chỉ đạo khai mạc có đ/c Đại tá: Vũ Văn Nhương - Hiệu trưởng trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh kiêm Giám đốc trung tâm GDQPAN Tỉnh cùng các đ/c trong Ban Giám hiệu nhà trường. Đại diện cho Công ty có đ/c Vũ Đức Duy - Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên - Ban CHQS Công ty; đ/c Nguyễn Xuân Uyên - PGĐ - Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty; đ/c Phạm Văn Nghĩa - CTCĐ - CTV phó Ban CHQS Công ty và các đ/c đại diện cho các phòng ban trong Cty.

Được biết để có được 4 lớp trên, Giám đốc Công ty đã phê duyệt kế hoạch số: 11104/KH-KVCP ngày 09/10/2018 về việc Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2018. Tổng số đảng viên thuộc đối tượng 4 trong toàn Công ty phải bồi dưỡng là 439 người được chia thành 04 lớp ( học vào các ngày thứ bảy và chủ nhật)

Qua đợt bồi dưỡng nhằm giáo dục sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân để các học viên nhận thức đúng đắn và đầy đủ việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thấy rõ trách nhiệm của mỗi người, mỗi tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ Quốc Phòng-An ninh. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “ Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, góp phần giữ vững ANCT-TTAT-XH trên địa bàn, bảo vệ an toàn tài sản của Công ty tạo sự hấp dẫn cho khách hàng đẩy mạnh SXKD của Công ty phát triển bền vững. Cuối đợt bồi dưỡng các học viên phải viết bài thu hoạch để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận.

Một số hình ảnh:

9/10 86 bài đánh giá