Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Đăng lúc 15:35:41 ngày 24/03/2021 | Lượt xem 128 | Cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn TKV về việc triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, Công đoàn Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã phát động đến các đơn vị hưởng ứng tham gia.

Cuộc họp Ban Khoa học Công nghệ triển khai công tác ứng dụng KHCN vào SXKD

Ngày 10/3/2021, Công đoàn Công ty đã ban hành công văn hướng dẫn tham gia chương trình. Theo đó, Công đoàn bộ phận các đơn vị phối hợp với cơ quan chuyên môn thông tin, tuyên truyền đến đoàn viên và người lao động tích cực tham gia phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, có nhiều ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất. Bên cạnh đó, vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Cụ thể: Sản phẩm dự thi là những đề tài, sáng kiến, ý tưởng được nghiên cứu đề xuất, công nhận trong quý I năm 2021, hoặc những đề tài, sáng kiến đã được công nhận năm 2020 vẫn được áp dụng hiệu quả trong năm 2021. Mục tiêu phấn đấu của Công đoàn Công ty là có trên 45 sáng kiến tham gia thi trực tuyến. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc.

Sáng kiến bộ giá tháo lắp buli cảm biến tải cẩu Libberr Hòn Nét 01 - Công đoàn PX Vận tải và Xếp dỡ

Ngay từ khi phát động, các công đoàn bộ phận kết hợp với chuyên môn đã tích cực vận động người lao động nhiệt tình tham gia, hưởng ứng, từ những sáng kiến nhỏ nhưng thiết thực, có giá trị làm lợi và mang lại những hiệu quả trong quá trình lao động sản xuất của các đơn vị. các sáng kiến dự thi trực tuyến được xét duyệt sẽ được khen thưởng và tổng hợp trao thưởng vào tháng công nhân năm 2021.

Trong năm 2020, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của CBCNV Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã đạt được những thành tích rất ấn tượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Toàn Công ty có nhiều sáng kiến được tổng hợp, trong đó có 42 sáng kiến được ghi nhận và xét duyệt tại hội đồng, mang lại hiệu quả cao, giá trị làm lợi trên 15 tỷ đồng, tổng số tiền thưởng sáng kiến trên 110 triệu đồng.

Với mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả” và chủ đề công tác năm 2021 là “Năm tiết kiệm”, CBCNV Công ty tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa - tin học hóa vào sản xuất và quản lý, tăng cường áp dụng và phát huy có hiệu quả các phần mềm mới, đảm bảo xây dựng Công ty ổn định và phát triển.

10/10 42 bài đánh giá