Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả tập trung làm tốt công tác Tái cơ cấu, định biên lao động

Đăng lúc 14:45:20 ngày 19/03/2021 | Lượt xem 231 | Cỡ chữ

Ngày 19/3/2021, Ban tái cơ cấu Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin tổ chức họp bàn, triển khai một số nội dung, phương án sắp xếp mô hình tổ chức quản lý và lao động Công ty năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty, trưởng ban chủ trì hội nghị.

Đ/c Bùi Văn Tuấn - Giám đốc, trưởng ban Tái cơ cấu chủ trì cuộc họp

Thực hiện các công văn, hướng dẫn của TKV về việc triển khai Nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực quản lý nhân lực năm 2021; định biên lao động theo mô hình mẫu. Theo đó, cuộc họp đã tập trung thảo luận ở một số nội dung cụ thể như: Sắp xếp lại mô hình tổ chức quản lý, bố trí sắp xếp giảm đầu mối phòng ban, đơn vị cho phù hợp với mô hình mẫu của TKV ban hành. Song song với đó, tiến hành điều chỉnh chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị cho phù hợp với điều kiện SXKD, địa bàn, tình hình phát triển chung. Định biên lại lao động Công ty trong năm 2021 các đơn vị trong Công ty với tổng số lao động là 1.577/1.579 người (theo KH TKV duyệt, =99,8%).

Điều chuyển các thiết bị xúc, gạt giữa các đơn vị đảm bảo phù hợp, tăng năng suất lao động, hệ số khai thác xe máy; điều chuyển thiết bị, cân đối bố trí lao động, tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai làm tốt công tác đề bạt, luân chuyển cán bộ và điều chuyển lao động sau tái cơ cấu, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ từng vị trí, phù hợp với định biên các chức danh theo mô hình mẫu của Tập đoàn. Triển khai công tác tuyển dụng lao động, chủ yếu là lao động theo đặc thù công việc, lao động có trình độ cao, kỹ sư CNTT…và tiến hành tuyển dụng theo từng đợt trong năm 2021.

Phát biểu tại cuộc họp, đ/c Giám đốc, trưởng ban tái cơ cấu nêu rõ tầm quan trọng của công tác tái cơ cấu, định biên theo mô hình mẫu của Công ty, đề nghị các thành viên trong ban, tùy theo vị trí công tác, vai trò và kinh nghiệm đóng góp ý kiến, cùng xây dựng phương án định biên, sắp xếp đạt hiệu quả, đảm bảo nhiệm vụ SXKD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tuyển dụng và đề bạt đảm bảo đúng, trúng, tạo tiền đề cho phát triển Công ty sau này.

7/10 77 bài đánh giá