Công ty Kho vận Cẩm Phả họp xét duyệt sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất lần 2 năm 2021

Đăng lúc 14:22:45 ngày 25/11/2021 | Lượt xem 164 | Cỡ chữ

Xác định việc áp dụng khoa học công nghệ, đưa những sáng kiến, giải pháp giúp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa vào các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, có tính chất quyết định nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Sáng ngày 25/11/2021 Hội đồng xét duyệt sáng kiến do đồng chí Nguyễn Xuân Uyên - Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch hội đồng chủ trì đã họp xét duyệt sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất lần 2 năm 2021. Tham dự cuộc họp có đ/c Phạm Văn Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn, các đ/c trong hội đồng, đại diện các phòng, đơn vị có sáng kiến.

Đ/c Nguyễn Xuân Uyên - Chủ tịch hội đồng xét duyệt sáng kiến Công ty chủ trì hội nghị

Quang cảnh hội nghị xét duyệt sáng kiến, giải pháp lần thứ 2 năm 2021

Cuộc họp đã được nghe và xem phần trình chiếu, trình bày của 34 sáng kiến, giải pháp thuộc 15 đơn vị, phòng ban trong toàn Công ty 6 tháng cuối năm 2021. Nhiều sáng kiến, giải pháp rất sáng tạo, gắn liền và phát triển cùng với các hoạt động sản xuất, lao động tại các phòng, đơn vị; qua đó góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, giảm tải, giải phóng sức lao động vẫn đảm bảo công tác an toàn vì nhiều giải pháp được áp dụng do cải cách, hoán đổi một vài vị trí của vật tư, thiết bị. Các sáng kiến, giải pháp được duyệt hiện đang áp dụng tại một số đơn vị như phân xưởng Vận tải xếp dỡ, ban quản lý cảng, Phân xưởng ô tô vận tải 1,2… với giá trị làm lợi ước tính khoảng 6 tỷ đồng.

Đại diện các đề tài, sáng kiến thuyết minh, biện luận nội dung, trình chiếu về nội dung, nguyên lý hoạt động tại hội nghị

Sau khi xem xét, đánh giá và nghe phần trình bày, giải đáp của đại diện các phòng ban, đơn vị có sáng kiến đề nghị xét duyệt cũng như các ý kiến phản biện, làm rõ của các thành viên trong hội đồng, đồng chí chủ tịch hội đồng đã đánh giá cao sự tích cực, sáng tạo, chủ động của các phòng, đơn vị trong việc triển khai, áp dụng các sáng kiến vào thực tiễn sản xuất, xét duyệt 21/34 sáng kiến trong 6 tháng cuối năm trình Giám đốc Công ty phê duyệt, đồng thời đề nghị một số sáng kiến, giải pháp cần được tiếp tục theo dõi, phát triển, hiệu chỉnh thêm nội dung nhằm hoàn thiện khả năng ứng dụng, nâng cao giá trị thực tiễn và đưa vào triển khai thực hiện.

8/10 54 bài đánh giá