Công ty họp rà soát thực hiện kế hoạch sửa chữa thiết bị năm 2021, chuẩn bị KH năm 2022

Đăng lúc 15:32:11 ngày 15/09/2021 | Lượt xem 148 | Cỡ chữ

Sáng ngày 14/9/2021, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã họp rà soát việc thực hiện kế hoạch sửa chữa thiết bị năm 2021 và chuẩn bị kế hoạch năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có Đ/c phó giám đốc Nguyễn Xuân Uyên - Phụ trách công tác kỹ thuật và CBNV phòng kỹ thuật cơ điện.

Cuộc họp đã nghe đ/c Nguyễn Văn Tuân - Trưởng phòng KTCĐ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, dự kiến thực hiện của năm 2021 và chuẩn bị kế hoạch KTCĐ cho năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo cũng như các ý kiến tham gia đóng góp, bổ sung làm rõ, đ/c Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty đã đánh giá kết quả những việc đã làm được, những tồn tại cần khắc phục, nhận xét thời gian qua công tác KTCĐ đã đáp ứng được yêu cầu sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Công ty. Để thực hiện nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo Giám đốc yêu cầu tiếp tục rà soát hệ thống quy trình, quy định, định mức phù hợp với thực tế, đúng với các quy định của Nhà nước và của TKV, đội ngũ cán bộ kỹ thuật cần không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kì mới. Ngoài ra phải rà soát cân đối năng lực thiết bị hiện có để điều chỉnh kế hoạch quý IV năm 2021 cho các đơn vị và điều chỉnh kế hoạch KTCĐ năm 2021.

Đối với công tác sửa chữa Giám đốc yêu cầu đánh giá chính xác tình trạng kỹ thuật của thiết bị nhằm đảm bảo hiệu quả sau sửa chữa, tiết giảm chi phí sửa chữa từ 5 - 10% giá trị kế hoạch. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp lưu ý không đưa thiết bị ra ngoài địa bàn tỉnh Quảng Ninh sửa chữa nếu không thực sự cần thiết.

Để chuẩn bị cho kế hoạch SXKD năm 2022, Giám đốc cũng yêu cầu phòng KTCĐ phối hợp với các phòng ban đơn vị trong công ty rà soát đánh giá năng lực thiết bị hiện có để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2022 và đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất.

10/10 49 bài đánh giá