Công ty họp rà soát kế hoạch SXKD năm 2021 và chuẩn bị cho năm 2022

Đăng lúc 13:06:56 ngày 08/10/2021 | Lượt xem 154 | Cỡ chữ

 Sáng ngày 07/10/2021, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã triển khai họp rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và chuẩn bị cho năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có đồng chí Đinh Trung Kiên - Phó giám đốc phụ trách kinh tế, kế hoạch và cán bộ, nhân viên các phòng liên quan.

Đ/c Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp

Cuộc họp đã nghe đ/c Vũ Thị Tuyết - Trưởng phòng Kế hoạch và quản trị chi phí báo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, dự kiến thực hiện của năm 2021 và kế hoạch chuẩn bị cho năm 2022. Sau khi nghe báo cáo cũng như các ý kiến tham gia đóng góp, bổ sung làm rõ, Đ/c Bùi Văn Tuấn đã đánh giá kết quả những việc đã làm được, những tồn tại cần khắc phục và có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đối với việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, đề nghị tiếp tục rà soát việc thực hiện kế hoạch toàn Công ty, do nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng, định hướng giảm tiêu thụ khoảng 3 triệu tấn than. Rà soát các chi phí sản xuất đã thực hiện 9 tháng, phương án cho quý IV cả năm 2021 nhằm kiểm soát đơn giá sản xuất thấp hơn mức TKV giao và kế hoạch thu chi phí bảo đảm an toàn hàng hải năm 2021. Về việc thực hiện kế hoạch SXKD của các đơn vị trong Công ty, chỉ đạo giao kế hoạch quý IV và điểu chỉnh kế hoạch cả năm cho các đơn vị sát thực tế nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Đối với chuẩn bị cho năm 2022, Giám đốc chỉ đạo xây dựng kế hoạch than tiêu thụ dự kiến 42,5 triệu tấn; tổng mức thu phí BĐ an toàn hàng hải dự kiến 130 tỷ, từ đó các đơn vị liên quan triển khai các nội dung công việc đảm bảo có lợi nhuận cho công tác thu - chi phí BĐ ATHH. Xây dựng kế hoạch 04 nội dung công việc chính phục vụ tiêu thụ năm 2022 gồm: Vận chuyển than bằng ô tô, bằng đường thuỷ, bốc xúc phục vụ tại các kho cảng và bốc xúc ngoài khu vực chuyển tải, từ đó cân đối hài hoà giữa thuê ngoài và tự làm trên nguyên tắc: khai thác, sử dụng tối đa năng lực thiết bị hiện có của Công ty; xây dựng hướng tuyến vận chuyển sà lan tự làm nhằm đạt được doanh thu và lợi nhuận cao nhất.

Đ/c Vũ Thị Tuyết - Trưởng phòng KH trình bày báo cáo tại cuộc họp 

Để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Giám đốc cũng yêu cầu phòng tham mưu phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, đơn vị liên quan để xây dựng và triển khai phương án nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

10/10 51 bài đánh giá