Công tác điều động, luân chuyển CBCNV, thiết bị phục vụ sản xuất quý II năm 2021 Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin

Đăng lúc 15:57:59 ngày 01/04/2021 | Lượt xem 156 | Cỡ chữ

Thực hiện nghị quyết ngày 30/3/2021 của BTV Đảng ủy Công ty, đảm bảo công tác định biên lao động, tái cơ cấu cho phù hợp với mô hình hoạt động, điều kiện SXKD của Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả.

Ngày 01/04/2021 tại phòng họp Ban quản lý cảng và trụ sở điều hành Công ty đã diễn ra chương trình trao Quyết định của Giám đốc Công ty về việc điều động, luân chuyển cán bộ đối với đ/c Trần Văn Thịnh - Phó phòng TCLĐ nhận nhiệm vụ Phó Ban quản lý cảng và kinh doanh dịch vụ; bổ nhiệm lại một số vị trí phó phòng, đơn vị với thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/4/2021; điều động một số chuyên viên các phòng cho phù hợp với nhu cầu sản xuất, công tác giữa các phòng ban, đơn vị và phù hợp với nhu cầu định biên lao động năm 2021. Điều chuyển thiết bị xe máy và công nhân vận hành theo xe giữa các đơn vị nhằm đảm bảo hoạt động SXKD và phục vụ công tác môi trường đã được giao về các đơn vị tự quản lý  và thực hiện. Tất cả các trường hợp điều động, luân chuyển CBCNV cũng như thiết bị, máy móc đều trong chương trình, kế hoạch tái cơ cấu và định biên lao động năm 2021.

Dự và trao quyết định có các đ/c Nguyễn Xuân Uyên, Bùi Minh Hiếu - Phó Giám đốc Công ty cùng các đ/c thủ trưởng các phòng ban, đơn vị có lệnh điều động nhận CBCNV và thiết bị. Các đơn vị đã nhanh chóng tiến hành bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ mới để triển khai công việc ngay từ những ngày đầu quý II/2021.

Một số hình ảnh tại buổi trao quyết định

10/10 52 bài đánh giá