Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc TKV

Đăng lúc 13:45:30 ngày 27/09/2019 | Lượt xem 1671 | Cỡ chữ

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam vừa ký quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Thanh Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn.

 

Cụ thể, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn vừa ký Quyết định số 1728/QĐ-TKV ban hành ngày 25/09/2019 về việc bổ nhiệm lại ông Đặng Thanh Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trước đó, tại Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ bổ nhiệm giữ chức danh Tổng Giám đốc TKV, ông Đặng Thanh Hải đã đạt số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 100%.

Ông Đặng Thanh Hải chính thức được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc TKV theo Quyết định số 8568/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 25/09/2014.

Ông Đặng Thanh Hải sinh ngày 08/02/1966, quê quán ở huyện Đông Hưng, Thái Bình. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác, Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp. Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị. Ông Đặng Thanh Hải đã qua nhiều chức vụ quan trọng của các đơn vị trong Tập đoàn cũng như cơ quan điều hành Tập đoàn.

10/10 557 bài đánh giá