THÔNG BÁO TUYẺN DỤNG LAO ĐỘNG

Đăng lúc 08:37:53 ngày 27/02/2018 | Lượt xem 3742 | Cỡ chữ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG

CẨM PHẢ - VINACOMIN

Số:  1804/TB-KVCP

 

Quảng Ninh, ngày 26  tháng  02  năm 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Quy định tuyển dụng lao động ban hành kèm theo Quyết định số 9513/QĐ-KVCP ngày 06/11/2017 của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả-Vinacomin;

Căn cứ nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhu cầu sử dụng lao động đặc thù của công ty,

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả-Vinacomin Thông báo tuyển dụng lao động thủy thủ năm 2018 theo số lượng, tiêu chuẩn cụ thể sau:

I. Ngành nghề, số lượng cần tuyển:

- Nghành nghề: Thủy thủ sà lan.

- Số lượng tuyển dụng: 21 lao động.

II.  Điều kiện làm việc, mức tiền lương dự kiến:

- Làm việc trên các đoàn sà lan có trọng tải 1000 tấn/1boong. Môi trường trên sông biển, chịu tác động nắng, nóng, tiếng ồn, sóng gió.

- Loại hợp đồng lao động : 03 năm. Sau khi kết thúc hợp đồng, nếu người lao động làm tốt, Công ty ký tiếp hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

- Mức lương tháng làm việc tại Công ty dự kiến 4.500.000 đồng/ tháng đầu tiên. Sau đó tiền lương khoán hàng tháng được hưởng theo sản phẩm vận tải ( Theo Quy định quản lý lao động tiền lương của Công ty). Mức lương cao nhất 7.000.000 đồng/ tháng, mức lương thấp nhất không thấp hơn 3.530.000 đồng/tháng ( mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định tại thời điểm.).

III. Tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển:

1) Tiêu chuẩn:

- Là nam giới, tuổi đời từ 18 đến 35 tuổi;

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Có chứng chỉ đào tạo thủy thủ phương tiện thủy nội địa;

-  Lý lịch rõ ràng; thân nhân tốt;

- Có thể lực tốt, cao từ 1,60 m trở lên, cân nặng tối thiểu 53 kg và sức khỏe đạt loại 1 hoặc 2 theo quy định của Bộ Y tế .

* Không xét tuyển trường hợp có sử dụng chất gây nghiện hoặc ma túy.

2) Yêu cầu khi tham gia dự tuyển:

            - Lao động dự tuyển phải được sát hạch, kiểm tra lý thuyết ; thực hành và tác phong công nghiệp. Mỗi nội dung kiểm tra chấm điểm theo thang điểm 10, điểm tối đa mỗi phần kiểm tra là 10/10; điểm thấp nhất phải đạt 5/10.

            - Khi xét tuyển lấy điểm từ điểm cao đến thấp ( nhưng thấp nhất cũng phải đạt điểm trung bình)  đến khi đủ 21 lao động;

            - Công ty tổ chức kiểm tra sức khỏe của người tham gia dự tuyển tại Bệnh viện Đa khoa trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả được công ty ký hợp đồng.

IV. Hồ sơ tuyển dụng lao động:

  1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu kèm theo);
  2. Bản sao Giấy Khai sinh: 01 bản;
  3. Sơ yếu lý lịch: 01 bản có dán ảnh, đóng dấu giáp lai của cơ quan có thẩm quyền, thời gian gần nhất (không quá 06 tháng).
  4. Giấy chứng nhận sức khỏe có dán ảnh: Do bệnh viện cấp Huyện, Thị, Thành phố cấp ( còn thời hạn trong một năm);
  5. Bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông: 01 bản ( có công chứng);
  6. Chứng chỉ đào tạo thủy thủ tàu sông, tàu pha sông biển ( có công chứng);
  7. Chứng Minh thư nhân dân ( còn hạn sử dụng trong 15 năm) hoặc thẻ căn cước công dân: 01 bản công chứng;
  8. Sổ hộ khẩu: 01 bản công chứng;
  9. 4 ảnh cỡ 4x6 và  02 ảnh cỡ 3x4;

*Riêng lao động trúng tuyển, công ty yêu cầu về địa phương xác nhận lý lịch thân nhân tại thời điểm hiện tại.

V. Trả lại hồ sơ dự tuyển: Sau khi công khai kết quả tuyển lao động, trường hợp người lao động không trúng tuyển, hoặc không tham gia dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển sẽ được trả lại sau 05 ngày khi người lao động yêu cầu, sau 01 tháng mà người lao động không đến nhận hồ sơ, công ty không có trách nhiệm phải trả lại.

VI. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ:

- Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn trên, lao động có nhu cầu dự tuyển đến nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức-Lao động-Ytế công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả -Vinacomin, điện thoại liên hệ: 02033866111.

- Địa chỉ: số 604 đường Lý thường kiệt phường Cửa Ông Thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian nhận hồ sơ: 02 ngày, từ ngày 08/03/2018 đến hết ngày 09/03/2018.

Căn cứ thông báo các phòng ban, đơn vị liên quan, người lao động có nhu cầu thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                          

- ĐU, CĐ, ĐTN (e-copy);

- Các PGĐ ( e-copy);

- KSV-TKV( e-copy);;

- Trang Website: camphaport.com.vn;

-  Dán tại trụ sở chính Cty;

-  Mạng Portal kết nối các đơn vị trong cty;

-  Lưu TCLĐ, VT.

 

Mẫu số 04: Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP

Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày….. tháng ….. năm…..

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

 

Kính gửi: …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

 

Họ và tên (chữ in): ………………………………………………Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................

Số chứng minh nhân dân / Hộ chiếu: …………… Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp:    

Dân tộc: …………………………………… Tôn giáo: ......................

Trình độ chuyên môn kỹ thuật: .........................................................

Bậc trình độ kỹ năng nghề (nếu có): ..................................................

Ngoại ngữ: …………………………………. Trình độ: ......................

Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................

...........................................................................................................

Điện thoại: ………………….. Fax: ………………. E-mail: ..............

 

I. Quá trình đào tạo (dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên)

Stt

Trình độ

Trường, cơ s đào to

Chuyên ngành đào tạo

Bằng cấp / chứng chỉ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Quá trình làm việc

Stt

Đơn vị làm việc

Thời gian làm việc
(Từ tháng năm đến tháng năm)

Vị trí việc làm

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

III. Khả năng, sở trường

.................................................................................................... .......

.................................................................................................... .......

.................................................................................................... .......

IV. Giấy tờ kèm theo

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

2. Giấy khám sức khỏe;

3. Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật;

4. Các giấy tờ thuộc đi tượng ưu tiên (nếu có).

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm:....................................................................................................

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động./.

 

 

Người đăng ký dự tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)

9/10 1247 bài đánh giá