Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn và Đoàn thanh niên năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đăng lúc 09:01:45 ngày 30/01/2018 | Lượt xem 2054 | Cỡ chữ

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Nhung - Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, các ban chuyên đề Công đoàn TKV và Đoàn TQN. Đại diện Ban CSPL, Ban Tuyên giáo của Công đoàn TKV; đồng chí Vũ Hồng Hậu - Phó Bí thư Thường trực Đoàn Than Quảng Ninh, và đại diện các Ban Tập đoàn TKV. Về phía Công ty: Ban Giám đốc, Trưởng các tổ chức đoàn thể, Bí thư các chi bộ, thủ trưởng các đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn Công ty, BCH Công đoàn các bộ phận, BCH Đoàn Thanh niên Công ty, Bí thư, phó bí thư các chi đoàn và các đồng chí được nhận bằng khen của CĐ TKV năm 2017.Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Nguyễn Xuân Hiểu đã báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2017. Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức song đời sống CBCNV luôn được chăm lo đảm bảo chế độ theo quy định. Các phong trào thi đua đều được CBCNV Công ty hưởng ứng nhiệt tình. Công tác tái cơ cấu đang triển khai theo Chỉ thị số 102 ngày 25/5/2017 của Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thái Ninh - Bí thư Đoàn thanh niên Công ty đã báo cáo công tác đoàn và phong trào TTN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy tạo điều kiện của Giám đốc Công ty, chỉ đạo của Đoàn than Quảng Ninh và sự phối hợp của các tổ chức quần chúng trong Công ty, Đoàn thanh niên Công ty đã triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác của Đoàn đề góp phần quan trọng vào kết quả SXKD năm 2017 của Công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Nhung - Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và đồng chí Vũ Hồng Hậu - Phó Bí thư Thường trực Đoàn Than Quảng Ninh ghi nhận và biểu dương những những thành tích đã đạt được trong công tác Công đoàn - Đoàn thanh niên đã nêu trong báo cáo. Đồng thời chỉ đạo Công đoàn Công ty phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trong các ngày lễ lớn đặc biệt là tuyên truyền tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V và đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Hội nghị đã tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Công đoàn - Đoàn thanh niên năm vừa qua.

Một số hình ảnh:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/10 684 bài đánh giá